Để tiếp nhận các thông tin về truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ và trẻ em, mời các bạn vào đường dẫn: https://mch.moh.gov.vn/pages/video.html để xem trực tiếp hoặc tải miễn phí.

Tác giả bài viết : Phòng Quản lý chất lượng

Nguồn tin : Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định