Tải tài liệu giới thiệu Bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bộ Thông tin và Truyền thông