Tải Quyết định số 4016/QĐ-BV về việc thành lập đoàn tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018 tại đây.

Tác giả bài viết : Phòng Quản lý Chất Lượng

Nguồn tin : Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Bình Định