Tải Quyết định 1601/QĐ-BV và Quyết định 1602/QĐ-BV về việc quản lý và sử dụng Chữ ký số tại đây.

 

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định