Quyết định về việc kiện toàn Tổ truyền thông phòng chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh

 

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định