Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định