Tải Quyết định Số: 96/QĐ-BVĐKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm vật tư y tế chuyên khoa Ngoại chấn thương - Ngoại tổng hợp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2023 (đợt 3) tại đây.

Tải Danh mục các mặt hàng trúng thầu tại đây.

Tác giả bài viết : Khoa Dược

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định