Tải Quyết định Số: 9661/QĐ-BVĐKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm vật tư y tế can thiệp mạch máu não - Tim mạch, điều trị rối loạn nhịp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh năm 2023 (Đợt 2) tại đây.

Tải Danh sách 17 phụ lục kèm theo của các nhà thầu trúng thầu tại đây.

Tác giả bài viết : Khoa Dược

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định