Tải Quyết định Số: 9390/QĐ-BVĐKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán cung cấp thuốc thuộc danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh từ Quý 4 năm 2023 đến hết Quý 3 năm 2024 tại đây.

Tải Bảng tổng hợp Danh sách nhà thầu trúng thầu Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị tại đây.

Tải Phụ lục chi tiết những nhà thầu trúng thầu tại đây. 

Tác giả bài viết : Khoa Dược

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định