Tải Quyết định Số: 9261/QĐ-BVĐKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 4: Mua sắm vật tư y tế - hóa chất xét nghiệm Hoá sinh – Huyết học – IVF thuộc Dự toán mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư y tế, hoá chất phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2023 (Đấu thầu lại lần 2 của đợt 1) tại đây.

Tải Phụ lục 1 Danh mục các phần lô trúng thầu tại đây.

Tải Phụ lục 2 Danh mục các phần lô trúng thầu tại đây.

Tác giả bài viết : Khoa Dược

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định