Tải Quyết định Số: 8847/QĐ-BVĐKT về việc ban hành giá một số đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định tại đây.

Tải Phụ lục quy định giá máu và chế phẩm máu tại đây.

Tác giả bài viết : Phòng TCKT

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định