Tải Quyết định Số: 868/QĐ-BVĐKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm khí y tế thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung khí y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh và dự phòng cho các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế năm 2023 tại đây.

Tải Phụ lục: Danh mục các mặt hàng trúng thầu tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định