Tải Quyết định Số: 77/QĐ-BVĐKT về việc thành lập Đoàn tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2023 tại đây.

Tác giả bài viết : Phòng QLCL

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định