Tải Quyết định Số: 7512/QĐ-BVĐKT về việc Ban hành Quy chế tiếp công dân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định