Tải Quyết định Số: 7363/QĐ-BVĐKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế - hóa chất xét nghiệm Huyết học thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán Mua sắm vật tư y tế, hoá chất phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2023 (Đấu thầu lại đợt 1) tại đây.

Tải Phụ lục 1: Danh mục các phần lô trúng thầu tại đây.

Tải Phụ lục 2: Danh mục các phần lô trúng thầu tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định