Tải Quyết định Số: 5841/QĐ-BVĐKT về việc thành lập Đoàn tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023) tại đây.

Tác giả bài viết : Phòng QLCL

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định