Tải Quyết định số 4016-QD-BV tại đây.

Tải Báo cáo số 4337-BC-BV tại đây.

Tác giả bài viết : Phòng Quản lý Chất Lượng

Nguồn tin : Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Bình Định