Tải Quyết định Số: 3902/QĐ-BVĐKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Mua sắm phim X-Quang, vật tư y tế dùng chung thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán Mua sắm vật tư y tế, hoá chất phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2023 (Đợt 1) tại đây.

Tải Danh sách chi tiết các nhà thầu trúng thầu tại đây.

Tác giả bài viết : Khoa Dược

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định