Tải Quyết định Số: 321/QĐ-BVĐKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm khí y tế thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm khí y tế tập trung phục vụ công tác khám, chữa bệnh và dự phòng cho các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế Bình Định từ tháng 3/2024 đến hết tháng 02/2025 tại đây.

Tải Phụ lục gói thầu: mua sắm khí y tế tại đây.

Tác giả bài viết : Khoa Dược

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định