Tải Quyết định Số: 3118/QĐ-BVĐKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 4: Mua sắm Thuỷ tinh thể nhân tạo thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán Mua sắm tập trung vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh và dự phòng cho các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế từ Quý I năm 2023 đến hết Quý II năm 2023 tại đây.

Tải Phụ lục 1: Danh mục mặt hàng trúng thầu tại đây.

Tải Phụ lục 2: Danh mục mặt hàng trúng thầu tại đây.

Tác giả bài viết : Khoa Dược

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định