Tải Quyết định Số: 1372/QĐ-BVĐKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm vật tư y tế, hoá chất thông thường thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán Mua sắm vật tư y tế, hoá chất phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2024 tại đây.

Tải Phụ lục Danh mục mặt hàng trúng thầu, số lượng trúng thầu, giá trúng thầu tại đây.

Tác giả bài viết : Khoa Dược

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định