Tải Quyết định số 1182/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ đấu thầu mua thuốc tập trung cấp địa phương cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định