Tải Quyết định Số: 1174/QĐ-BVĐKT về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Gói thầu tham gia khóa đào tạo xét nghiệm huyết học tại Trường Cao đẳng Y tế Bình Định tại đây.

Tác giả bài viết : Phòng CĐT

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định