Tải Quyết định số 1124/QĐ-BV tại đây.

Tác giả bài viết : Phòng Quản lý Chất lượng

Nguồn tin : Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định