Tải Quyết định Số: 1040/QĐ-BVĐKT về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 tại đây.

Tác giả bài viết : Phòng TCKT

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định