1. Tải Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi gói số 1: Mua sắm bông, băng, băng dính, gạc tại đây.

2. Tải Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi gói số 2: Mua sắm bơm tiêm, dây truyền dịch, kim luồn, găng tay, ống nghiệm tại đây.

3. Tải Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi gói số 3: Mua sắm chỉ phẫu thuật tại đây.

4. Tải Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi gói số 4: Mua sắm thủy tinh thể nhân tạo tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định