1. Tải Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi gói thầu số 1: Gói thầu thuốc generic  tại đây.

2. Tải Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi gói thầu số 2: Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định