1) Tải  Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi các gói thầu số 1: Thuốc generic tại đây.

2) Tải Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi các gói thầu số 2: Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị tại đây.

3) Tải Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi các gói thầu số 3: Thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu tại đây.

4) Tải Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi các gói thầu số 4: Vị thuốc cổ truyền tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Sở Y tế tỉnh Bình Định