Tải Quy Định Số: 5104/QyĐ- BVĐKT Phân bổ vị trí việc làm thí sinh trúng tuyển nhóm các khoa lâm sàng, các khoa cận lâm sàng kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2021 tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định