Kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện 6 tháng đầu năm 2021

 Kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2021

Báo cáo Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện; khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế và công tác phòng chống dịch Covid-19 năm 2021

 

 

 

Tác giả bài viết : Phòng QLCL

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định