KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2019

    Sáng ngày 04 tháng 12 năm 2019, Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2019 (được thành lập theo Quyết định số 1724/QĐ-SYT ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Sở Y tế Bình Định) do Ông Trần Văn Trương, Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng đoàn dẫn đầu đến Bệnh viện đa khoa tỉnh thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019 và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế.

KTCLBV_20191204

    Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hồ Việt Mỹ và các thành viên Ban giám đốc, lãnh đạo một số khoa, phòng được phân công tiếp và làm việc với đoàn.

    Đoàn sẽ làm việc trong một ngày và báo cáo kết quả làm việc vào lúc 15 giờ 00 ngày 04 tháng 12 năm 2019.

Tác giả bài viết : Thạc sỹ Nguyễn Đăng Khoa - TP. CNTT

Nguồn tin : Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định