Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2022 số 8513/KH-BVĐKT ngày 30 tháng 11 năm 2022, ngày 16/4/2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định đã tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022. TS. Nguyễn Hoành Cường, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, chủ trì buổi Lễ.

Tham dự buổi Lễ có các thành viên Hội đồng tuyển dụng, Ban Giám sát, Ban Coi thi, phóng viên các Báo, Đài và các thí sinh tham gia dự tuyển viên chức năm 2022.

Theo Kế hoạch, vào buổi sáng ngày 16/4/2023 có 109 thí sinh tham gia dự thi môn nghiệp vụ chuyên ngành và 30 thí sinh dự đánh giá kỹ năng tin học và ngoại ngữ vào buổi chiều.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

Tác giả bài viết : Nguyễn Đăng Khoa

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định