Thực hiện Kế hoạch số 56-KH/ĐUK ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc ngiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khóa XIII, ngày 03/01/2023, Đảng bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định tổ chức khai mạc Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Theo thông báo số 20-TB/ĐU ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Đảng ủy Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, đối tượng triệu tập là tất cả đảng viên và quần chúng trực thuộc Đảng bộ, được phân chia thành 04 lớp học, 02 lớp dành cho đảng viên và 02 lớp dành cho quần chúng; diễn ra vào các ngày 03, 04, 05 và 06 tháng 01 năm 2023.

Trong đợt học tập lần này, học viên sẽ được triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt có hiệu quả một số nội dung, chuyên đề sau:

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới;

- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới;

- Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đây là đợt sinh hoạt hoạt chính trị sâu rộng đầu tiên của năm 2023, diễn ra trong thời gian dài của toàn Đảng bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Tác giả bài viết : Nguyễn Đăng Khoa

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định