1) Tải Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2020 tại đây.

2) Tải Phụ lục kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2020 tại đây. 

Tác giả bài viết : P. Quản lý Chất lượng

Nguồn tin : Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định