Tải Kế hoạch Số: 8464/KH-BVĐKT về việc Tuyển dụng viên chức (bác sĩ) Bệnh viện Đa khoa tỉnh năm 2022 tại đây.

Tải Phụ lục nhu cầu tuyển dụng viên chức(Bác sĩ ) Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2022 tại đây.

Tải Phiếu đăng ký dự tuyển tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định