Tải Kế hoạch Số: 66/KH-HĐTD về việc Tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 tại Vòng 2 tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định