Tải Kế hoạch Số: 17/KH-HĐTD (BS) về việc Tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức (bác sĩ) năm 2023 tại Vòng 2 tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định