Tải Kế hoạch Số: 127/KH-UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định