HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH ĐỊNH

    Nhằm cung cấp và nâng cao nhận thức cho nhân viên y tế trong công tác, an toàn vệ sinh lao động tại bệnh viện, ngày 08/4/2021 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định đã mời Công ty cổ phần dịch vụ Quản lý môi trường y tế VINAHEMA mở các lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và nhân viên y tế theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 và Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018.

    Lớp huấn luyện có sự tham gia của 350 nhân viên y tế. Qua thời gian đào tạo và đánh giá sau huấn luyện, các học viên cơ bản có được kiến thức chung về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của Pháp luật hiện hành, cải thiện điều kiện làm việc, ngăn chặn tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khoẻ và tính mạng cho người lao động tại Bệnh viện.

Hình ảnh: Giảng viên PGS.TS. Nguyễn Huy Nga, Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ Quản lý Môi trường y tế Vinahema

2

Hình ảnh: ThS.Kỹ sư Lê Khắc Vĩ, giảng viên lớp học

Hình ảnh: Học viên lớp học

    Tại lớp huấn luyện, các nhân viên y tế được hướng dẫn tìm hiểu về Luật an toàn, vệ sinh lao động, những kiến thức cơ bản về an toàn lao động như: Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn vệ sinh viên; Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa; Đặc điểm lao động, yếu tố tác hại và bệnh nghề nghiệp thường gặp đối với nhân viên y tế; Phương pháp cải thiện điều kiện lao động, văn hóa an toàn trong ngành y tế; Nguyên tắc cấp phát, sử dụng, bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân phòng chống bệnh nghề nghiệp; Các biện pháp xử lý cơ bản khi gặp rủi ro trong quá trình lao động,…

Hình ảnh: PGS.TS. Nguyễn Huy Nga, giảng viên lớp học

Hình ảnh: ThS.Kỹ sư Lê Khắc Vĩ, giảng viên lớp học

Hình ảnh: ThS.Kỹ sư Lê Khắc Vĩ, giảng viên đang tương tác với học viên

    Hàng năm, song song với công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, Bệnh viện đều tiến hành triển khai đo quan trắc môi trường lao động nơi làm việc nhằm kiểm tra, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để đề ra các biện pháp loại trừ, giảm thiểu các mối nguy hiểm, có hại, cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe cho nhân viên y tế tại bệnh viện.

 

Tác giả bài viết : ThS. Nguyễn Thị Kiều - PTP. Quản lý chất lượng

Nguồn tin : Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định