Nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Viên chức và Người lao động năm 2022, đánh giá những kết quả, kinh nghiệm đạt được, tháo gỡ những khó khăn, khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong năm qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ chiến lược cho năm 2023, ngày 21/02/2023, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị Viên chức và Người lao động năm 2023.

Thành phần tham dự Hội nghị:

- Bí thư Đảng ủy Bệnh viện;

- Ban Giám đốc Bệnh viện;

- Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện;

- Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bệnh viện;

- Trưởng ban Ban Thanh tra nhân dân Bệnh viện;

 - Trưởng ban Ban Nữ công Bệnh viện;

- 232 đại biểu được bầu từ Hội nghị viên chức, người lao động của các khoa, phòng trực thuộc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo Kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện; Kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; Kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức và thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bệnh viện năm 2022; Đánh giá, tổng kết việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2022; Xây dựng kế hoạch công tác năm 2023 của Bệnh viện; Báo cáo công khai tài chính Bệnh viện năm 2022 và thông qua dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của Bệnh viện năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tổng hợp ý kiến và trả lời kiến nghị từ Hội nghị viên chức – người lao động các khoa, phòng.

Cũng tại Hội nghị, Đoàn Chủ tịch đã tổng hợp, tiếp thu ý kiến và giải đáp thắc mắc của viên chức, người lao động; phát động phong trào thi đua năm 2023; thực hiện ký kết giao ước thi đua của Giám đốc với Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện và thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm và khoa học, Hội nghị viên chức và người lao động năm 2023 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Tác giả bài viết : Nguyễn Đăng Khoa

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

Văn bản mới
Tin mới nhấtĐối tác


Video


Mạng xã hội


Thống kê truy cập