Thực hiện Kế hoạch số 100-KH/ĐUK ngày 01/3/2024 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024-2025, Kế hoạch số 103-KH/ĐUK ngày 01/3/2024 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, vào lúc 14 giờ 00 ngày 17/4/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định tổ chức triển khai, quán triệt Chuyên đề năm 2024-2025 kết hợp Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

- Đối tượng được triệu tập tham gia trực tiếp:

+ Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

+ Các đồng chí ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy;

+ Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành các chi bộ trực thuộc;

+ Chủ tịch Công đoàn;

+ Bí thư Đoàn Thanh niên.

- Toàn thể đảng viên còn lại tham dự trực tuyến tại các điểm cầu của các chi bộ trực thuộc.

- Đại biểu Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Đồng chí Nguyễn Lệ Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo.

Hội nghị đã triển khai Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 – 2025 và thực hiện Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, nội dung Sơ kết được xây dựng, trình bày dưới hình thức Video clip.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Tác giả bài viết : Nguyễn Đăng Khoa

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định