Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, ngày 03/6/2022, Đảng bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ V, khóa XIII và triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong,  gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Thành phần tham dự Hội nghị: các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn, các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và các đồng chí cấp ủy các chi bộ trực thuộc.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội nghị đã triển khai, quán triệt 02 nội dung:

- Nội dung 1: Thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ V, khóa XIII

- Nội dung 2: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong,  gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” trong nội dung Học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022.

Hội nghị đã diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng và kết thúc thành công.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Tác giả bài viết : Nguyễn Đăng Khoa

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định