HỘI NGHỊ TẬP HUẤN SỬ DỤNG iDesk VÀ KỸ NĂNG TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

    Nhằm mục đích triển khai mọi chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bệnh viện tới tất cả các khoa, phòng trực thuộc một cách nhanh chóng, tiết kiệm, hiệu quả, hướng tới bệnh viện không sử dụng giấy và chuẩn hóa thể thức trình bày văn bản hành chính theo đúng quy định hiện hành, ngày 15 tháng 7 năm 2020, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm văn phòng điện tử (iDesk) và kỹ năng trình bày văn bản hành chính.

    Đối tượng tham dự là thành phần mời theo văn bản số 2849/BV-CNTT ngày 10/7/2020 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định về việc thông báo tập huấn sử dụng iDesk và kỹ năng trình bày văn bản hành chính, cụ thể như sau:

  • Lãnh đạo Bệnh viện;
  • Trưởng khoa, Phó trưởng khoa phụ trách khoa;
  • Trưởng phòng, Phó trưởng phòng phụ trách phòng, Phó trưởng phòng;
  • Điều dưỡng trưởng, Hộ sinh trưởng, Kỹ thuật viên trưởng;
  • Viên chức thực hiện công tác văn thư của khoa, phòng;
  • Văn thư Bệnh viện.

    Tại buổi tập huấn, các báo cáo viên đã trình bày những vấn đề trọng tâm nhất trong quy trình hoạt động của phần mềm iDesk, phần công việc cụ thể của Văn thư Bệnh viện, Lãnh đạo Bệnh viện và các khoa, phòng trực thuộc; kỹ năng trình bày văn bản hành chính đúng thể thức theo quy định, những thói quen sai cần khắc phục trong công tác soạn thảo văn bản hành chính.

    Một số hình ảnh tại buổi tập huấn:

Tác giả bài viết : ThS. Nguyễn Đăng Khoa - P.CNTT

Nguồn tin : Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định