Vào lúc 14 giờ 00 ngày 26/3/2024, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác quý I và Triển khai kế hoạch công tác quý II năm 2024.

Đại biểu tham dự Hội nghị:

- Sở Y tế: Ông Lê Quang Hùng, Giám đốc và Lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh: Ông Trương Đề, Phó giám đốc và Lãnh đạo phòng Giám định Bảo hiểm y tế;

- Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định: Bí thư Đảng ủy Bệnh viện, Lãnh đạo Bệnh viện, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện, Bí thư Đoàn thanh niên Bệnh viện, Lãnh đạo khoa, phòng, Điều dưỡng trưởng, Kỹ thuật viên trưởng, Hộ sinh trưởng khoa.

Các nội dung đã triển khai tại Hội nghị:

1. Báo cáo sơ kết hoạt động quý I và kế hoạch công tác quý II năm 2024;

2. Thảo luận;

3. Phát biểu tham gia của Lãnh đạo cơ quan BHXH tỉnh;

4. Phát biểu chỉ đạo cũa Giám đốc Sở Y tế.

Đặc biệt, tại Hội nghị lần này, theo chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế, ngoài các nội dung được trình bày trong Báo cáo sơ kết qúy I, Lãnh đạo một số phòng chức năng được trực tiếp báo cáo cụ thể, chi tiết một số nội dung trọng điểm đang thực hiện, đồng thời nêu các nội dung vướng mắc để Lãnh đạo Sở Y tế nắm bắt, kịp thời chỉ đạo giải quyết.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, chất lượng, hiệu quả, Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 16 giờ 15 cùng ngày.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Tác giả bài viết : Nguyễn Đăng Khoa

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định