Tải DANH SÁCH BỆNH NHÂN CHƯA NHẬN TIỀN THỪA VIỆN PHÍ TỪ NĂM 2014 ĐẾN NĂM 2022 tại đây.

Tác giả bài viết : Phòng TCKT

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định