Tải Công văn Số: 9150/BVĐKT-VTTBYT về việc báo giá cung cấp liều kế cá nhân năm 2023 tại đây.

Tác giả bài viết : Phòng VTYT

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định