Tải Công văn Số: 8489/BVĐKT-KHTH-CĐT về việc thông báo mời chào giá mua sắm biểu mẫu HSBA, bì đựng phim CĐHA của Bệnh viện tại đây.

Tác giả bài viết : Phòng KHTH-CĐT

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định