Tải Công văn số 5278/BVĐKT-TCKT về việc xây dựng kế hoạch và báo giá dịch vụ kiểm toán độc lập báo cáo tài chính cho kỳ kế toán năm 2021 và quý I năm 2022 tại đây.

Tác giả bài viết : Phòng TCKT

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định