Tải Công văn Số: 5091/SYT-TCCB về việc thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2023  tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Sở Y tế tỉnh Bình Định