Tải Công văn Số: 481/BVĐKT-KD về việc đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế trên Cổng thông tin điện tử tỉnh tại đây.

Tải Phụ lục 1 báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư y tế tại đây.

Tải Phụ lục 2 báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư y tế tại đây.

Tải Phụ lục 3 báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư y tế tại đây.

Tác giả bài viết : Khoa Dược

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định